اطلاعیه تکمیل فرم الف برای سال ۹۷

روسای محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان یزد

 

باسلام

احتراماً، همانطور که استحضار دارید فرمهای بازدید از مراکز آموزش عالی باید حداکثر یک ماه پس از بازدید به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود، متاسفانه عدم همکاری به موقع و دقیق بعضی از مراکز در سال قبل مشکلاتی را برای پیش­برد اهداف نظارتی و همچنین پاسخگوئی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم به وجود آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید کارشناسان مراکز با مراجعه به سامانه نظارت و ارزیابی استان به آدرس: http://nezarat.yazd.ac.ir اقدامات لازم جهت تکمیل فرم الف را انجام داده و پس از پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید (پایان مهرماه ۹۷) نسبت به ارسال فرم مذکور توسط سامانه فوق اقدام نمایند.

ضمناً اطلاعات اعضای هیات علمی در فرم الف باید مطابق با اطلاعات وارد شده در سامانه ًحسً باشد. همچنین لوح فشرده اطلاعات درخواستی مطابق با دستورالعمل موجود در سامانه نظارت و ارزیابی استان نیز آماده تا در روز بازدید به گروه بازدیدکننده تحویل داده شود.

 

 

با تشکر

محمدصالح اولیاء

رئیس دانشگاه یــزد و

رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان

انتشار توسط 8 تم