دستورالعمل نحوه تهیه لوح فشرده مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

دستورالعمل نحوه تهیه لوح فشرده مدارک دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

جهت ارائه به گروه نظارت و ارزیابی بازدید کننده

 

نظر به اینکه در زمان ارائه گزارش در جلسات دفتر نظارت و ارزیابی نیاز به اطلاعات درخواست شده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می‌باشد مدارک تعیین شده را در کوتاهترین زمان ممکن به صورت تصاویر اسکن شده و یا فایل‌های در قالب pdf ، مطابق با دستورالعمل زیر درون یک لوح‌فشرده ذخیره نموده و در زمان بازدید به هیات نظارت و ارزیابی بازدید کننده ارائه فرمائید. (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در صورت تمایل می‌توانند علاوه بر موارد هفده‌گانه عنوان شده هرموردی را که می‌تواند به معرفی و شناخت بهتر از مجموعه آنان کمک کند به لوح فشرده مذکور اضافه نمایند.)

دستورالعمل: تعداد ۲۳ پوشه درون لوح فشرده با نام‌های به ترتیب از ۱ تا ۲۳ ایجاد کنید و سپس مدارک زیر را درون پوشه‌های نظیر ذخیره نمایید.

۱- احکام کارگزینی مسئولین موسسه و کلیه اعضای هیات علمی ثابت( اعم از تمام وقت، نیمه وقت در ترم جاری)

۲- تصویر مدرک تحصیلی کلیه کسانی که در ترم جاری بصورت پاره وقت، مدعو و حق التدریس در موسسه مشغول به تدریس بوده اند.

۳- قراردادهای همکاری اعضای هیات علمی پاره وقت ومدعو

۴- اطلاعیه ثبت نام ، جدول شهریه وبرنامه نیمسال تحصیلی شامل زمان، مکان کلاسها و نام مدرس اعم از دروس نظری و عملی

۵- هرگونه قرارداد وهمکاری با سایر موسسات ومراکز در زمینه های آموزشی، ورزشی و…

۶- سند مالکیت یا اجاره نامه فضای فیزیکی موسسه

۷- تصویر صورت های مالی(حساب هزینه درآمد، ترازنامه و….) که به تائید هیات موسس یا هیات امناء رسیده باشد

۸- ابلاغ های داخلی مدیران ومسئولین موسسه

۹- کلیه مجوزهای صادره از سوی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ویا سایر مراکز وموسسات مرتبط ( مجوز رشته ها، برگزاری دوره هاو….)

۱۰- آخرین لیست ارسالی جهت بیمه تامین اجتماعی کارکنان

۱۱- فهرست حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی (کلیه مدرسین)، هیات موسس، هیات امناء، رئیس موسسه، مدیران و کارکنان موسسه که به تائید بانک عامل رسیده باشد

۱۲- طرح جامع موسسه و گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با طرح مذکور

۱۳- مدارک مثبته مربوط به موفقیت های موسسه از جنبه های آموزشی، ورزشی و…

۱۴- تصویر آخرین مکاتبه انجام گرفته با وزارت علوم در ارتباط با تائید اساسنامه یا هیات امناء در صورت نداشتن اساسنامه مصوب یا هیات امناء تائید شده

۱۵- اساسنامه مورد تائید وزارت علوم که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید ه است.

۱۶- آخرین صورتجلسه هیات موسس وهیات امناء

۱۷- صورتجلسه وحکم ریاست موسسه توسط هیات امناء ودرصورت عدم تشکیل هیات امناء تصویر صورتجلسه هیات موسس مبنی توافق بر واگذاری مسئولیت به سرپرست فعلی موسسه

۱۸- کپی صفحه اول مقالات و کتب منتشر شده اعضای هیات علمی ، کپی صفحه اول شرکت در همایشهای داخلی و خارجی ( لطفا به ترتیبی که در فرم الف در شیت ۸ ردیف ۳۲ هست مدارک دسته بندی شود و مربوط به چهار سال اخیر باشد)

۱۹- برنامه هفتگی رییس و معاونین

۲۰- برنامه زمانبندی کلاسهای همه گروه ها.

۲۱- لیست ارزشیابی اساتید ترم گذشته جدول خلاصه وضعیت آمار دانشکده ها

۲۲- مجوزهای دوره های آموزشی که در سال جدید پذیرش داشته اند بخصوص تحصیلات تکمیلی.

۲۳- لیست تعداد دانشجویان کلاسها

انتشار توسط 8 تم