تاریخ بازدید دفتر نظارت استانی از مراکز وموسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دانشکده فنی شهید بهشتی اردکان چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۸
مرکز علمی کاربردی ملاصدرا( جهادکشاورزی) چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۱۴
دانشکده فنی امام علی (ع) یزد چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۸
دانشگاه آزاد ابرکوه پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ۰۷:۳۰
دانشگاه آزاد تفت پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ۸
مرکز علمی کاربردی بافق پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی شهرداری(آتشنشانی) یزد یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۱۴
دانشگاه آزاد اشکذر پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۸
دانشگاه آزاد یزد پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۸
مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای امام خامنه ای یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۹
مرکز علمی کاربردی حج و زیارت دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۴
دانشکده فنی حضرت رقیه (ع) یزد چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۸
دانشگاه پیام نور مهریز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۷:۳۰
دانشکده فنی سماء یزد چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۸
دانشگاه آزاد اردکان چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۰۷:۳۰
دانشگاه پیام نور تفت چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی خانه کارگر چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۴
دانشگاه آزاد میبد پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی وکاربردی بهزیستی ژنتیک میبد پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی خبر میبد پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی میبد پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع) شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰
علمی کاربردی بعثت ۹ (زندان مرکزی یزد) یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰
دانشگاه پیام نور یزد (ترمینال) چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ۸
دانشکده فنی شهید صدوقی یزد چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ۸
دانشگاه آزاد مهریز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ۸
دانشگاه آزاد بافق پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی شهرکهای صنعتی اردکان پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی کاشی میبد پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۰۷:۳۰
دانشگاه پیام نور یزد (شاهدیه) چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ ۰۸:۰۰
دانشگاه پیام نوراردکان چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر۱ شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۱۴
مرکز علمی کاربردی ساختمان وشهرسازی دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۴
دانشکده فنی مطهری تفت چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۸
دانشگاه پیام نور میبد چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی هلال احمر پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۹
مرکز علمی کاربردی مخابرات یزد شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۴
دانشگاه پیام نور مروست چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۰۷:۳۰
دانشگاه پیام نور رضوانشهر وصدوق چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰۷:۳۰
دانشکده فنی امام خمینی میبد چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۸
دانشکده فنی حضرت زهرا (س) میبد چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۸
مرکز علمی کاربردی بهزیستی تفت پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای امام تفت پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۰
مرکز علمی کاربردی ورزش وجوانان شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۴
مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۱۴
دانشکده فنی شریف ابرکوه چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۸
دانشکده فنی کشاورزی خاتم چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۸
دانشگاه پیام نور ابرکوه چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۰۷:۳۰
دانشگاه پیام نور زارچ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۳۰
پیام نور ستادی استان چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۰۷:۳۰
دانشگاه پیام نور بافق چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰۷:۳۰

انتشار توسط 8 تم